layoutelementlayoutelement
 
Voksne kursister

STV

Specialundervisning Til Voksne

Er undervisningsforløb for dig med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, der ønsker at arbejde med forskellige færdigheder, som er relevante for dig. I undervisningen arbejder du med mål, som du selv er med til at fastsætte sammen med din underviser. Målet skal sigte på, at du udvikler dig i den retning, du ønsker eller har behov for. 

 • Undervisningen er gratis for dig, der har en funktionsnedsættelse.

 • Du bliver inviteret til en samtale, inden du kan starte på et forløb.

For at komme til en samtale om et undervisningforløb for dig skal du kontakte visitationen ved Line Skovbjerg eller Annegrete Ørum-Madsen, de vil sørge for, at du kommer til at tale med den rette. Se kontaktoplysninger her på siden. 


Formålet med undervisningen i STV:

Målsætningen er, at undervisningen skal fremme og styrke dine kompetencer i forhold til at tilrettelægge, styre og tage ansvar for eget liv og egen tilværelse - at bibringe dig som kursist personlige, sociale og faglige kompetencer og sætte fokus på dine mestringsstrategier:

Specialiseret voksenundervisning er for dig der har:

 • udviklingshæmning og dermed ligestillede

 • sindslidelse

 • sociale/emotionelle vanskeligheder

 • funktionsnedsættelse

 • senhjerneskade

 • arbejdsledighed, og har svært ved at følge de almindelige uddannelser

 • er ung med risiko for at droppe ud af din ungdomsuddannelse

 • ringe skolebaggrund, ingen uddannelse og svære indlæringsvanskeligheder

 • svære læse-stave-regneproblemer

 • læse-stavevanskeligheder

På denne side er der adgang til kursuskataloget for dig der har brug for undervisning for at kompensere for en funktionsnedsættelse eller psykisk udfordring. Du finder også beskrivelser af de undervisningsforløb, som er særligt job- og uddannelsesrettede. 

Indholdsansvarlig Christiane Bundegaard Petersen, cbup@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Visitationen

Annegrete Ørum-Madsen 

Annegrete Ø. Madsen 

Line Skovbjerg

Line Skovbjerg 

 


Tlf.: 76 29 72 00
E-mail: auavisitation@horsens.dk
 


Horsens Kommunes byvåben